Foto: Kjersti Haugen Nilsen

Gjengen i ryggen er en frivillig forening som vil bedre hverdagen til barn på flukt gjennom bærekraftig solidaritetsarbeid.

 

BÆREKRAFTIG SOLIDARITET & INTEGRERING I PRAKSIS

I 2017 startet vi barnehagen Mikros Dounias inne i Lesvos Solidarity Refugee Camp (Pikpa), Hellas.  Mikros Dounias betyr "lille verden" både på farsi, gresk, kurdisk og arabisk. Den er et nydelig eksempel på at det er mulig med fredelig sameksistens mellom flyktninger og lokalbefolkning. I tillegg vektlegges natur- og friluftsliv og estetiske aktiviteter. Et viktig prinsipp er at dette skal være et barnehagetilbud både for greske fastboende barn OG barn som lever i transitt. PIKPA er én av tre flyktningleire på øya, og den eneste med demokrati og medbestemmelse for beboerne.

3 år med solidaritetsdag på DMMH har sikret Mikros Dounias et økonomisk fundament. Takket være en gjeng med dugnadsvillige og giverglade trøndere har vi kunnet opprettholde og styrke et pedagogisk tilbud i trygge omgivelser for noen av de aller mest sårbare flyktningbarna på Lesbos. Målet er at barnehagen skal bli selvstendig og uavhengig av Gjengen i ryggen. Foreløpig er den helt avhengig av vår innsats.

Barn på flukt er først og fremst barn som trenger å normalisere hverdagen. De trenger en trygg plass hvor de kan møte andre barn, og leke i trygge omgivelser.
— Marit Heldal


Flyktningkrisen er ikke over

Midt under Hellas’ egen økonomiske krise intensiverte flyktningtrafikken over Middelhavet fra Tyrkia seg. Øya Lesbos ble raskt, og er fortsatt, en av Europas hotspots for flyktninger.

Lesvos Solidarity (LeSol - https://www.lesvossolidarity.org) har siden 2012 arbeidet for flyktninger som ankommer øya, og i 2016 fikk de Nansenprisen for sin innsats; en anerkjennelse og bekreftelse fra FN og verdenssamfunnet om at de gjør en utrolig viktig jobb. Les mer på https://www.unhcr.org/news/stories/2016/9/57bafd3d4/help-vulnerable-lesvos-wins-efi-latsoudi-2016-nansen-award.html).

LeSol driver Pikpa, den åpne leiren som står i sterk kontrast til Moria og KaraTepa - interneringsleirene der flyktningene lever under grusomme, uverdige og umenneskelige forhold. LeSol er samtidig under et konstant press fra en økende fascistisk bevegelse i Hellas (Det Gyldne Daggry), korrupte hotelleiere og en stadig mer fiendtlig lokalbefolkning. 

Gjengen i ryggen samarbeider tett med LeSol. Vi ønsker å bidra til at de får styrket sin politisk makt og posisjon. Vi anser bærekraftig solidaritetsarbeid som den eneste måten å løse flyktningkrisa på.

ALLE som vil kan bli en av gjengen

Bli støttemedlem i dag. Følg oss på facebook.com/gjengeniryggen.


dmmh_marit_heldal_scenen-768x512+copy.jpg

Marit Heldal

Marit Heldal er ildsjelen bak Gjengen i ryggen. Hun jobber som høgskolelektor i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne høgskolen for barnehagelærerutdanning i Trondheim.

I tillegg til grunnutdanning som førskolelærer har hun utdanning som logoped og en mastergrad i rådgivning. Hun har mange års erfaring fra arbeid med barn i barnehage og skole, og har en særlig interesse for betydningen av å sikre gode vilkår for barns lek.


Den 10. september 2016 var Marit Heldal på Lesvos for første gang. Der møtte hun den irske pedagogen Imelda Graham som arbeidet med barn i en flyktningleir. Imelda fortalte om traumatiserte barn med vanskelig atferd og et stort behov for hjelp. Der og da bestemte Marit seg for å reise tilbake og bidra i arbeidet med barna.

MILEPÆLER

  • Solidaritetsdag på DMMH første lørdag i advent 2016, 2017 og 2018.

  • Åpning av barnehagen Mikros Dounias 1.10.2017.

  • Foreningen Gjengen i ryggen ble stiftet i 30.10.2017.