Styret i gjengen 

Gjengen i ryggen er en frivillig forening med et styre på fem personer:

  • Marit Heldal, styreleder

  • Elin Valvatne, nestleder

  • Stian Eilertsen, kasserer

  • Annette Hoff, styremedlem

  • Stein Vanebo, styremedlem

Vi tilbyr også støttemedlemskap i foreningen. Det koster 200 kr. Du kan melde deg inn ved å sende en epost til medlem@gjengeniryggen.no.


Kontakt oss

Du kommer lettest i kontakt med oss ved å sende oss en e-post.

Gjengen i ryggen
E-post: gjengen@gjengeniryggen.no
Organisasjonnummer: 919885521


hva går pengene til?

Alle bidrag som kommer inn til Gjengen i ryggen går i sin helhet med til bærekraftig solidaritetsarbeid på Lesvos. Alt arbeid er tuftet på frivillig arbeid, og vi tar ikke ut lønn. Les mer om arbeidet