Året som gikk

Virkeligheten i Europa i 2018 er mer enn vi makter «ta inn over oss».  Det er så lett å føle seg både liten og maktesløs. Da er det godt å tenke på de glade smilene til barna i flyktningeleiren Pikpa på den greske øya Lesbos.

Uten «Gjengen i Ryggen» ville de kanskje ikke hatt noe pedagogisk tilbud.


Mye har skjedd i 2018

Selv om media har mistet noe av interessen for flyktningesituasjonen, så har ikke strømmen av mennesker på flukt til Europa avtatt.  

Ifølge FN har 10 343 mennesker på flukt kommet til Lesbos så langt i år. 7283 mennesker er deportert, enten tilbake til Tyrkia eller til en annen flyktningeleir i Hellas.

Det er bare toppen av isfjellet. Ingen har den fulle og hele oversikten over situasjonen for mennesker på flukt.

  • Hvor mange har druknet på vei over Middelhavet?

  • Hvor mange har blitt kidnappet av menneskesmuglere på den illegale ruta mellom Hellas og Albania?

  • Hvor mange barn som havner i hendene på menneskesmuglere og pedofile.

Det er ikke mye man kan få gjort som et enkelt menneske. Derfor har vi dannet «Gjengen i Ryggen». Vi tror at: Jo flere vi er, jo større forskjell kan vi gjøre for noen mennesker i nød.

I fjor arrangerte vi Solidaritetssøndagen og fikk samlet inn noe over 400.000 kroner. I etterkant av arrangementet har sjenerøse givere fortsatt å gi.

Vi har til sammen mottatt i overkant av 820.000 kroner så langt.

Pedagogisk tilbud til barna

Med disse pengene har vi klart å gjøre hverdagen til mange mennesker i flyktningeleiren Pikpa mye bedre.  

  • Vi har blant annet donert 3.000 euro hver måned som Mikros Dounias har brukt til å dekke lønn, sosiale utgifter og forsikringer for lærerne Yiannis og Katerina.

  • Så langt har vi støttet Mikros Dounias med 350.000 kroner.

  • Vi har forpliktet oss til å sende ytterligere 60.000 kroner for månedene som gjenstår av 2018.

Gjengen i Ryggen har også støttet flyktningeleiren Pikpa med totalt 260.000 kroner siden desember 2017.

Disse pengene kom svært godt med, blant annet da det i mai brøt ut voldsomme opptøyer i den største leiren Moria på den greske øya.  

  • Over 300 mennesker ble evakuert fra Moria og sendt til Pikpa.

  • Pengene fra Gjengen i Ryggen gikk da til mat, strøm og medisiner.


Mikros Dounias

I mai fikk vi i Trondheim besøk av Katerina og Yiannis. Sammen besøkte vi flere av våre natur- og friluftsbarnehager.

33401835_2194923510731646_780713806169899008_n.jpg

Disse erfaringene kom godt med, da de kom tilbake til Hellas. Leiren var overfylt og Mikros Dounias måtte flytte ut for å frigi soveplasser. Men Katerina og Giannis så ikke mørkt på å finne et ekstra turområde utenfor leiren.

Hver dag presis klokken halv ni om morgenen er det avreise fra leiren. De som ikke møter opp i tide går glipp av barnehagedagen.

Første dagen var det mange av barna som ikke ble med på tur. Neste dag var alle på plass i god tid. Katerina og Yiannis var helt over seg, da de fortalte oss dette. Det er et tydelig bevis på at barna trives i Mikros Dounias.


Ny turplass

Den nye turplassen ligger i et lite skogholt like utenfor leiren. Etter noen dager kom grunneier og ville ha alle vekk. Han var ikke interessert i å hjelpe flyktninger.

Situasjonen var først ubehagelig. Men takket være Yiannis sjarme og pedagogiske evner, ble dette ikke en historie om fremmedfrykt. Yiannis tok seg god tid og forklarte grunneieren hva Mikros Dounias handler om.

I dag kommer bonden med frukt og grønnsaker til barna. Skogholtet er blitt et fast turmål.

I oktober i år kunne vi feire 1 års dagen til Mikros Dounias.

Det greske integreringsministeriet har omtalt Mikros Dounias som et av de mest vellykkede integreringsprosjektene på Lesbos.


Søksmål og konflikter

Juni måned var heftig for alle i Pikpa. Etter at situasjonen rundt Moria hadde roet seg, gikk en gjeng naboer til søksmål mot Pikpa. Det kom vanvittig beskyldninger om at flyktninger sprer sykdommer ved å svømme i sjøen, og at hotellene i nærheten av leiren lider som følge av turister som uteblir.

Sannheten er at hotellene på Lesbos aldri har hatt bedre belegg enn etter at «Flyktningekrisa» kom. Det er gode tider for utleie av leiligheter og hus til både solidaritetsarbeidere, hjelpeorganisasjoner og grensepoliti.

Heldigvis har Pikpa dyktige støttespillere og vant rettssaken.  Det vil alltid være mennesker, både i lokalmiljøet og i statsapparatet, som ønsker at Pikpa skal legges ned. Derfor er et prosjekt som Mikros Dounias viktig, for å synliggjøre betydningen av demokrati i praksis.

Barna i Mikros Dounias representerer et flerkulturelt mangfold. De viser hvor godt det lar seg gjøre å leve sammen.

Nyutdannet barnehagelærere

Gjengen i Ryggen har også bidratt til at de to nyutdannede barnehagelærerne, Peik og Jon Odin har kunnet dra til Lesbos i høst. De skal jobbe i «den gamle barnehagen» frem til 20.desember.

I denne barnehagen går nyankomne barn som enda ikke er ferdig vaksinert, og som venter på en plass i Mikros Dounias. Nå får vi jevnlige rapporter om innholdsrike dager. Peik og Jon Odin får bidra med sin kunnskap om natur, friluftsliv, risikofylt lek og rutiner for samarbeid. – Heia Jon Odin og Peik!

Takk for at du er med i Gjengen i Ryggen.

Vi håper at du er med videre og at vi sees på Solidaritetssøndag i år også!


Sett av dagen - ta med famillie, venner, naboer og kom💃

Tid: 2. desember 2018, fra kl 14 til kl 18
Sted: Dronning Mauds Minnes Høgskole

Meld din interesse og følg med på arrangementet i linken under. Vi legger ut informasjon fortløpende