Pris til Marit og Gjengen!

Marit Heldal har blitt tildelt Sustainable Development Award av World OMEP for prosjektet Learning from Sustainable Early Childhood Education and Care in a Refugee Camp.

Dette er en enorm anerkjennelse for det viktige arbeidet som gjøres både i Mikros Dounias lokalt og av Gjengen i ryggen her hjemme. Les mer på https://dmmh.no/hva-skjer/prestisjefull-utdanningspris-til-utviklingsprosjekt-om-barnehage-i-flyktningeleir.

OMEP står for Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire (World Organisation for Early Childhood Education and Care). OMEP er en internasjonal non-profitt NGO. Se også http://worldomep.org.